ZAWÓD INŻYNIERA BUDOWNICTWA JEST ZAWODEM ZAUFANIA SPOŁECZNEGO.


 

Prowadzenie
i koordynacja
inwestycji


W gąszczu przepisów prawnych, stale ulegających zmianom oraz wbrew pozorom trudnych wyborach i kłopotach ze znalezieniem właściwych, odpowiedzialnych wykonawców, słuszne wydaje się zlecanie prowadzenia inwestycji osobom właściwie do tego przygotowanym.
W wyniku wieloletniej pracy w branży budowlanej (nieprzerwanie od 1990 roku) a przede wszystkim wykształcenia technicznego, w ramach prowadzonej działalności oferuję również usługi polegające na koordynacji realizacji inwestycji budowlanych. Wyższe wykształcenie techniczne, doświadczenia zawodowe na poszczególnych szczeblach i stanowiskach pozwala mi na swobodne poruszanie się wśród zagadnień branżowych, co w powiązaniu z dobrą znajomością przepisów prawa w sposób bezpośredni przekłada się na prawidłowość i skuteczność podejmowanych przeze mnie decyzji i działań.

 
Nadzór inwestorski - obowiązek kontroli obiektów i procesów budowlanych, jaki może zostać ustanowiony przez samego inwestora lub nałożony na inwestora przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę. Obowiązkowo jest najczęściej ustanawiany w sytuacjach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych
Realizacja obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, obiektów oświatowych i służby zdrowia oraz budynków i budowli o dużym stopniu skomplikowania bezwzględnie wymaga nadzoru inwestorskiego a często również autorskiego dla osiągnięcia celu jakiemu ma służyć obiekt, w jak najlepszej jakości, w zgodności z aktualnymi przepisami, standartami oraz stale rosnącymi wymogami. Nowoczesne technologie, wymogi ochrony środowiska i poszanowania energii stwarzają konieczność realizacji obiektów budowlanych przez zespół ludzi doświadczonych, współpracujących i uzupełniających się wzajemnie dla uzyskania najwyższej jakości, bezpieczeństwa użytkowania oraz optymalnej ekonomicznej realizacji inwestycji.

Nadzór inwestorski,
nadzory autorskie 

Kierownik
budowy


Kierownik budowy - to obok projektanta jeden z najważniejszych uczestników procesu budowlanego, który bezpośrednio na budowie czuwa nad prawidłową realizacja zadania.
Realizacja nawet najlepszych projektów bez odpowiedniego nadzoru, prowadzonego stale przez kompetentnych, posiadających odpowiednie przygotowanie i doświadczenie zawodowe ludzi, może spowodować wiele problemów w użytkowaniu obiektów budowlanych a w najgorszym wypadku nawet to uniemożliwić lub doprowadzić do katastrofy budowlanej.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny przede wszystkim za realizacje inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem, prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania robót i polskimi normami oraz zasadami bhp. Nieodzownym elementem jego pracy jest ocena jakości wykonania wszystkich robót budowlanych a przede wszystkim tych ulegających zakryciu oraz dokumentacja najważniejszych wydarzeń budowy tj. prawidłowe prowadzenie dziennika budowy, kompletowanie dokumentacji i prowadzenie bieżących uzgodnień z inwestorem.
Wieloletnie prowadzenie całego przekroju inwestycji budowlanych, realizowanych w różnym systemie począwszy od gospodarczego, poprzez kierowanie małymi firmami wykonawczymi, kierowanie produkcją prefabrykatów oraz realizację robót systemem uprzemysłowionym pozwala mi zagwarantować odpowiednią jakość naszych usług.

"Kto buduje - pracuje także dla swych dzieci, kto buduje dobrze - pracuje również dla swych wnuków, ale kto tworzy - pracuje dla wszystkich przyszłych pokoleń."


Władysław Grzeszczyk


Skontaktuj się z Nami