Projektowanie
konstrukcyjne


Projekt konstrukcyjny, to nieodzowna do prawidłowej realizacji inwestycji część, w której zawarte są szczegółowe aspekty techniczne danego obiektu budowlanego.
Każde zamierzenie architektoniczno-budowlane musi być podparte opracowaniem wskazującym prawidłowy sposób realizacji poszczególnych elementów budowli pod względem statycznym, zasad fizyki budowli i ekonomi czyli projektem konstrukcyjnym. W zależności od przeznaczenia obiektu, uwarunkowań terenowych oraz preferencji Inwestora dobrany zostaje rodzaj konstrukcji nośnej (murowana, stalowa, żelbetowa lub drewniana) i układ konstrukcji oraz technologia jej wykonania (np. tradycyjna, prefabrykowana).
Podstawą do zwymiarowania poszczególnych elementów w obiekcie, tak podstawowych jak fundamenty, ściany nośne, słupy, stropy, sklepienia, więźby dachowe, czy schody itp. są stosowne obliczenia wytrzymałościowe i wymiarowanie.
Do prawidłowego wykonania projektu konstrukcji - niezbędna jest duża wiedza techniczna oraz dokładność - gwarantuje nam to nasze doświadczenie oraz współpraca z wysokiej klasy weryfikatorami.

 
Budowle i obiekty inżynierskie - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.
Zajmujemy się również projektowaniem ww obiektów takich jak : niewielkie mosty , estakady i kładki, wolno stojące maszty, tablice i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, hydrotechniczne zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, elementy konstrukcyjne oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,, budowle sportowe.
W pełnym zakresie współpracujemy z doświadczonymi projektantami branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej.

Projektowanie
inżynierskie 

Projektowanie
architektoniczne


Projekty architektoniczne i ich autorzy od wieków kreuje nasze bezpośrednie otoczenie, mają niepodważalnie istotny wpływ na nasze samopoczucie, odbiór i postrzeganie najbliższego otaczającej nas rzeczywistości.
Każda inwestycja budowlane musi być poprzedzona autorskim opracowaniem graficznym, odzwierciedlającym pomysłu i zamierzenia, inwestora w oparciu o wiedze i doświadczenie architekta-projektanta. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym obiekty trwałe muszą być realizowane na podstawie zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego w większości po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w celu zachowania bezpieczeństwa i ładu urbanistycznego.
Podstawowym elementem projektu jest zestaw rysunków architektonicznych, ukazujących kształt i wielkość budynku, jego usytuowanie na działce budowlanej, w powiązaniu z infrastruktura techniczną, zielenią i małą architekturą. Ponadto podział pomieszczeń w jego wnętrzu, rodzaj użytych materiałów itp.
Architekci z którymi współpracujemy gwarantują najwyższą jakość, wiedzę techniczną, popartą wieloletnim doświadczeniem, talentem i umiejętnościami a przede wszystkim poczuciem estetyki.

Efekt finalny naszej wspólnej pracy możecie Państwo obejrzeć na przykładowych fotografiach zrealizowanych obiektów.

"Być człowiekiem, to czuć, kładąc swą cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata."


Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)


Skontaktuj się z Nami